Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Församlingar får tillbaka pensionspremier

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:44 CET

Foto: Magnus Aronson/IKON

Många av Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter kommer att få återbetalning av pensionspremier. Detta efter att kyrkomötet beslutat om att avsätta 41 miljoner för ändamålet.
Enligt det pensionsavtal som gäller från och med 2006 i Svenska kyrkan kan konstruktionen av den förmånsbestämda pensionen innebära att den siste arbetsgivaren får höga kostnader för arbetstagare som varit anställda kort tid hos just den arbetsgivaren, men har lång anställningstid inom Svenska kyrkan.

För präster som var anställda före 2000
Kyrkomötet beslutade i oktober i år att avsätta 41 miljoner kronor för att bidra till finansieringen av prästernas förmånsbestämda pensioner på församlingsnivå för 2007 års intjänande. Återbetalningen gäller premier för präster som var anställda före år 2000.
– Det är ett mycket positivt besked att kyrkomötet beslutat att hörsamma oss. I realiteten innebär det en stor del av Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter kommer att få en återbetalning av totalt 41 miljoner i pensions­premier för 2007 via Kyrkans Pensionskassa, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Kyrkans Pensionskassa kommer att sända kreditfakturor till berörda församlingar under första halvåret 2012. Totalt handlar premierna för dessa arbetstagare under 2007 om 91 miljoner kronor.
Redan tidigare har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beslutat om ett premiekapningssystem som skyddar enskilda församlingar och samfälligheter från att drabbas av mycket höga pensionskostnader som varit svåra att prognostisera. Det gäller från och med intjänandeåret 2008 och innebär att det finns ett maxtak för pensionspremien.

År 2000 övergick prästernas anställning från stiftsnivå till lokal nivå: församling eller samfällighet.

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.  Organisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivarfrågor och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se