Enskede-Årsta församling

Församlingsbor får själva mura tegelstenar till kyrka

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 08:43 CEST

Den 7 november firar Svenska kyrkan i Enskede-Årsta en ovanlig gudstjänst. Då får alla som vill, mura en tegelsten till den nya kyrkan. Inför det som man valt att kalla ”Murningsgudstjänsten” har kyrkoherde Margareta Stiernstedt gått ut med en skriftlig inbjudan att den som vill får vara med och mura.

Är det inte riskabelt att låta outbildade personer vara med och mura den nya kyrkan?
– Nej, inte alls. Att få vara med och mura den nya kyrkan är mer en symbolisk handling, och en erfaren murare kommer att vara med och kontrollera att det blir rätt, säger Margareta Stiernstedt.

Hur många tegelstenar kommer ni att hinna mura?
– Det beror på hur många som anmäler intresse för att vara med. Men med tanke på att det totala antalet stenar som ska bilda kyrkans väggar uppgår till omkring 200 000 så får man nog se det här som en mycket liten del av murningsarbetet.

Finns det andra sätt att bidra?
Ja, den som hellre vill, kan skänka pengar. Då kostar varje tegelsten tio kronor. Man kan också välja att bidra med en bänk för 500 kronor. Den som bidrar till kyrkbänkar eller med minst 10 tegelstenar kommer att få en ”juniortegelsten” som minne. Juniortegelstenarna är av samma material som de stenar som kyrkan byggs av men en tredjedel av storleken. Alla som bidrar ekonomiskt kommer också att finnas med på en lista med för- och efternamn i församlingens lokaler.

Varför behöver Svenska kyrkan pengar till tegelstenarna, finns det inte pengar så att det räcker?
Det finns pengar till tegelstenarna men däremot inga pengar avsatta till kyrkans inredning. Dessutom tror vi att det finns ett värde i att få vara med och skänka till något som förskönar kyrkorummet.

Fakta:
Årsta kyrka byggs vid Årsta torg och kommer att vara i tegel såväl invändigt som utvändigt. Kyrkan kommer att rymma ca 200 personer med möjlighet att använda förrummet vid större gudstjänster och evenemang. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan. Kyrkorummets bredd/längd blir 15,7 m, höjden blir 10,5 m (invändigt 8,8 m). Lågdelens bredd/längd blir 4,9 x 4,6 m, höjd: 3,6 m. Man beräknar att kyrkan står klar sommaren 2011.

Mer information: Margareta Stiernstedt, tfn 08-556 133 60, margareta.stiernstedt@svenskakyrkan.se