Kemikalieinspektionen

Försiktighet grund för kemikaliesäkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 18:00 CEST

-Det är min förhoppning att EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) ska bli den optimala kombinationen av Sveriges och övriga EU:s erfarenheter på kemikalieområdet.

EU:s sätt att vilja göra detaljerade riskbedömningar innan åtgärder kan vidtas har inte fungerat bra. Vi har förlorat tid. Min förhoppning är att det nya regelverket kommer att ändra på det. REACH bygger på flera grundläggande principer som väglett svensk kemikaliepolitik i 30 år.

Ethel Forsberg deltog på måndagen i en internationell konferens som anordnades av den miljöstrategiska stiftelsen MISTRA tillsammans med KTH. Temat var hur EU:s nya kemikalielag ska utformas och hur den ska genomföras. På konferensen diskuterades bl.a. skillnaderna mellan olika EU-länder men också mellan EU och USA (som har världens största kemikalieindustri).

Under konferensen upprepade Ethel Forsberg de svenska kraven för att lagstiftningen ska få den avsedda verkan:

Huvudansvaret för att kemikalierna är tillräckligt undersökta måste ligga på tillverkarna eller importörerna. Samtidigt fritar inte det användarna som också ska ha tydliga krav på sig att bedöma om deras användning är säker.

Att sätta tydliga mål bidrar till effektivitet. EU:s förslag till lagstiftning bygger inte på sådana uttalade mål utan refererar till konventioner av olika slag. EU saknar t.ex. mål för hur tungmetaller ska hanteras.

Ett bra sätt att iaktta försiktighet är att tillämpa substitutionsprincipen. Substitution ska ske när det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Samma sak gäller för kemikalier med särskilt farliga egenskaper och för de kemikalier som innebär särskilda risker vid användning.
Vi kommer att leva med okunskap om många kemiska ämnen ett bra tag framöver, säger Ethel Forsberg. I avvaktan på den kunskapen är det därför viktigt att försiktighetsprincipen ges minst lika stort utrymme som den nuvarande riskbedömningen av varje enskild kemikalie. Ett systematiskt försiktighetstänkande leder i bästa fall till att vi undviker nya miljökatastrofer som i fallet PCB.

Presskontakt:
Lars Freij
Telefon: 08- 519 411 74
Mobil: 070-429 38 81
E-post: lars.freij@kemi.se