Universitets- och högskolerådet

Förskola i Mölndal får pris för internationellt monsterprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 13:44 CEST

Bifrosts förskola i Mölndal tilldelas det svenska eTwinning-priset 2014 för sitt internationella samarbetsprojekt ”Virtual Museum of Monsters”. Förutom äran får förskolan en prissumma på 20 000 kronor. Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin delar ut priset till läraren Helène Klasson-Rehn och förskolechef Ylva Engvall vid en ceremoni onsdag den 14 maj.

– Det är jätteroligt. Det här är det första projekt vi är med i och att få pris för det känns fantastiskt, säger Helène Klasson-Rehn, som ansvarat för projektet.

Projektet är ett samarbete mellan Bifrosts förskola och förskolor och grundskolor i Tjeckien, Portugal, Italien, Storbritannien och Spanien. Syftet har varit att stärka eleverna när det gäller läsning, kreativitet, samarbetsförmåga och användning av IKT.

I motiveringen skriver juryn att projektet har "en klar och tydlig idé; att uppmuntra läsning, öka användandet av IKT och att aktivt jobba med den europeiska identiteten. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan skolan och biblioteket."

Med utgångspunkt i barnlitteratur på temat monster har barnen i projektet fått tillverka egna monster, som sedan skickats runt mellan länderna och förevisats i ett virtuellt museum. De har även skrivit berättelser om monsterkaraktärerna, anordnat en "monstermånad" i skolbiblioteken, och arbetat med ordböcker, utställningar och nyhetsbrev. Innehållet har löpande presenterats via projektets blogg.

Tack vare projektstöd från Universitets- och högskolerådet har personal på skolorna, vid sidan av de digitala samarbetsformerna, även kunna besöka varandra för att utbyta idéer och erfarenheter.

- Ett mål har varit att ge barnen en ökad känsla för den europeiska gemenskapen och det har det verkligen gjort. De har vidgat sina vyer och fått se att språkhinder går att överbrygga. Projektet har också gett både barnen och oss lärare en otrolig ökad digital kompetens, säger Helène Klasson-Rehn.

Välkommen att närvara vid prisceremonin

Medier är varmt välkomna att närvara vid onsdagens prisutdelning.

Dag och tid: onsdag 14 maj, kl. 14.00
Plats: Bifrosts förskola, Pinnharvsgången 1-2, Mölndal.

För mer information om projektet, kontakta:

Helène Klasson-Rehn, lärare och projektansvarig
Tfn (till förskolan): 031-315 94 10, e-post: helene.klassonrehn@skola.molndal.se

För mer information om eTwinning och prisutdelningen, kontakta:

Karin Kaikkonen, handläggare, Universitets- och högskolerådet
Tfn: 070-272 44 59, e-post: karin.kaikkonen@uhr.se

Om eTwinning och eTwinningpriset

eTwinning är en digital portal som kostnadsfritt erbjuder kontaktmöjligheter, ytor för digitala samarbetsprojekt, erfarenhetsgrupper och onlineutbildningar – exklusivt för lärare och skolledare i hela Europa. Idag är över 200 000 lärare anslutna genom etwinning.net. Som ett led i arbetet med att stimulera och sprida information om eTwinning i Sverige delar Universitets- och högskolerådet årligen ut ett eller två eTwinningpris och eventuellt hedersomnämnanden.