Socialdemokraterna Norrbotten

-Förskolan behöver kvalitetssäkring och investeringar!

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:24 CEST

- Förskolan har en avgörande betydelse i samhället – både för barnens utveckling och föräldrarnas möjlighet till arbete. Det säger riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli och kommunpolitikern Ingrid Norberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Luleå.

- Förskolan är grunden för det livslånga lärandet och för att verkligen ge alla barn möjlighet att lära och utvecklas utifrån sin förutsättningar. Därför vill vi satsa på bredd och kvalitet, understryker de både. Fredrik Lundh Sammeli pekar på de ändringar i skollagen som de rödgröna vill genomföra.

- Förskolan är en pedagogisk verksamhet, som alla barn bör har tillgång till, även när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Därför avsätter vi resurser till alla kommuner, för att barnen ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan om familjen så önskar.

Ingrid Norberg understryker några konkreta och för utvecklingen av förskoleverksamheten viktiga satsningar i Luleå..

- För ökad kvalitet vill vi minska barngrupperna ytterligare från dagens snitt på 17 barn/avdelning. En av våra konkreta satsningar är nya förskolor på Kronan och i Rutvik och eventuellt även i Sunderbyn. Det säger Ingrid Norberg och lovar också att Socialdemokraterna i Luleå vill fortsätta satsningen på förskola på obekväm tid till de familjer som har behov av det.

- Det här är också en prioriterad nationell satsning där vi avsätter 100 miljoner kronor för att stimulera kommunerna till mer flexibla barnomsorgslösningar, tillägger Fredrik Lundh Sammeli.

För fler punkter för kvalitetssäkring och utveckling i förskolan se bilaga

Fredrik Lundh Sammeli

Riksdagsledamot

070 675 73 00

Ingrid Norberg

Ordförande barn- och utbildning Luleå

070 688 88 30

Carina Sammeli

Socialdemokraterna i Norrbotten

070 342 32 19

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com