Kävlinge kommun

Förskolan får gott betyg

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 14:19 CET

Under hösten 2011 har Skolinspektionen genomfört tillsyn i Kävlinge kommun både i grundskolan och i förskolan. Nu har resultatet av tillsynen av förskolan kommit. Förskolan besöktes av Skolinspektionen mellan den 11 och den 13 oktober.

Skolinspektionen säger att i Kävlinge kommun arbetar ledning och personal målmedvetet för att utveckla förskolornas verksamhet med utgångspunkt i läroplanernas mål. Förskolans verksamhet präglas av språk- och matematikutveckling samt ett välfungerande och systematiskt värdegrundsarbete. Verksamheten vid förskolorna följs regelbundet upp och utvärderas, bland annat genom kommunens gemensamma system för uppföljning och utvärdering. Barnens lärande anser Skolinspektionen synliggörs genom dokumentation som bland annat används som underlag för utvecklingssamtal med föräldrarna.

— Det är väldigt tillfredsställande att vårt strategiska och systematiska utvecklingsarbete inom förskolan har gett goda resultat. Jag vill poängtera att det varit möjligt tack vare engagemanget från och kompetensen bland våra medarbetare, säger Carina Serbinsson tf bildningschef.

Skolinspektionens beslut