Landstinget i Jönköpings län

Förskolebarnens hälsa och miljö – en folkhälsofråga

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 14:36 CEST

Välkommen till Barnhälsans dag onsdagen den 26 oktober 2005!

Tid: Kl 8.30–16.30

Plats: HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (vägbeskrivning finns på www.hlk.hj.se/doc/349)

Till medierna

Välkomna att lyssna på föreläsningarna (se programmet nedan) eller träffa föreläsarna kl 14.30–15 vid scenen inne i aulan.

En särskild dag för barnhälsan

Förskolebarnens hälsa och miljö ute och inne är en folkhälsofråga.

Därför har Landstinget i Jönköpings län, Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation bjudit in alla som arbetar med och för de yngre barnen till en särskild dag för barnhälsan!

Så arbetar vi lokalt

Omkring 170 engagerade åhörare från Landstinget, kommunerna, utbildningar, Vägverket, länsstyrelsen, NTF, Röda korset och Rädda barnen möts för att lyssna till flera intressanta föreläsningar om hur miljön påverkar barnens hälsa och hur vi arbetar med frågorna lokalt.

Bland annat berättar Landstingets Lena Backstig och Noomi Carlsson från folkhälsoavdelningen om den stora barnmiljöenkäten om barns hälsa i länet.

Mer information:

Lena Backstig, 036-32 42 07
Noomi Carlsson, 036-32 40 57


Programmet

Kl 8.30–9: Samling med kaffe

Kl 9: Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson, Jönköping, och Boel Andersson-Gäre, barnhälsovårdens utvecklingsenhet, Landstinget, inleder


Kl 9.10–12.30 Miljöns påverkan på barns hälsa:

Infektioner, buller och UV-strålning i förskolan.
Barnhälsoöverläkare och docent Margareta Blennow, Stockholm
Förskolan och de yngsta barnens utveckling – en folkhälsofråga.
Barnpsykiater och psykoanalytiker Magnus Kihlbom, Stockholm
Den optimala lekplatsen, möjlig för rörelseglädje och mental återhämtning
Landskapsarkitekt och docent Patrik Grahn, Alnarp
12.30–13.30: Lunch

13.30–14.30: Lokal presentation:
Vad säger barnmiljöenkäten om barns hälsa i vårt län – hur går vi vidare?
Lena Backstig, Noomi Carlsson och Gudrun Bremle, folkhälsoavdelningen, Landstinget i Jönköpings län

14.30–15: Fruktstund

15–16.30: Paneldebatt

Diskussion tillsammans med föreläsarna och företrädare från lokala verksamheter.

Moderator: Boel Andersson-Gäre

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se