Utbildningsdepartementet

Förskolelyft - fortbildning för förskolans personal

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:21 CEST

Förskolans pedagogiska uppdrag ska stärkas och nå fler. Det är syftet med några av de åtgärder som regeringen avser att genomföra under kommande år. Den kommande budgetpropositionen innehåller fortbildningssatsningen Förskolelyftet.

Förskollärarna och barnskötarna ska ges möjlighet att förstärka sin pedagogiska kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag förstärks och målen i förskolans läroplan förtydligas.

- Förskolebarn är nyfikna på bokstäver och siffror. Förskolepersonalen ska ha redskap för att möta nyfikenheten, säger utbildningsminister Jan Björklund.

- Förskolan har de senaste årtionden utvecklats från att enbart vara omsorg till att bli mer skolförberedande. Förskolelyftet är ytterligare ett steg i den riktningen.

För satsningen avsätter regeringen 200 miljoner kronor årligen under perioden 2009-2011, dvs. totalt 600 miljoner kronor.

- Tusentals förskollärare och barnskötare kommer att få möjlighet att förbättra sin kompetens tack vare Förskolelyftet, säger Jan Björklund.


Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55