Upplands-Bro kommun

Förskolorna i Upplands-Bro ska bli giftfria

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 05:00 CET

Barn är särskilt känsliga och små barn får i sig högre halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.

I Upplands-Bro kommun har arbete pågått för att minska gifter i förskolan och nu finns en handlingsplan för en giftfri förskola.

Miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och kläder. Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga då de vistas lång tid i den miljön.

Handlingsplanen, som fastställdes av Utbildningsnämnden den 23 februari, syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i Upplands-Bro. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns ett behov av att ha en helhetssyn och kommunen behöver därför engagera samtliga förskolor i en gemensam, professionell strategi.

– Det här är en mycket viktig fråga. Eftersom barn är extra känsliga för kemikaliepåverkan är det viktigt att förekomsten av farliga kemikalier i deras miljöer begränsas så långt som möjligt, säger Lisa Edwards (C), vice ordförande i utbildningsnämnden.

I handlingsplanen framgår det att det redan nu under våren och sommaren ska rensas bland leksaker och inventarier. Äldre plastleksaker (tillverkade före 2007), plastleksaker tillverkade utanför Europa, leksaker som luktar illa, vissa utklädningskläder, gammal elektronik med mera kommer att rensas ut liksom färger och hobbymaterial bytas till miljö- och hälsovänliga alternativ.

Äldre möbler, lekkuddar och madrasser kan innehålla skadliga ämnen och ska bytas ut efter hand.

Under 2016 är även målet att byta ut plasttallrikar och andra förvaringskärl till godkänt material där det är möjligt. Mängden ekologisk mat ska öka och det ska säkerställas att livsmedelsleverantörerna levererar produkter i giftfria förpackningar så långt det är möjligt.

Handlingsplanen omfattar mycket mer än så. Till exempel vilket material som används vid städning, vad som finns på förskolgårdarna och vilka material som används när befintliga lokaler renoveras och nya byggs.

– Det är inte möjligt att göra allt direkt, det skulle innebära stora kostnader. Det handlar snarare om att göra smarta val och prioritera rätt. Det som är minst bra kan rensas bort direkt, men det viktigaste är att nya produkter som köps in är bra. När det köps nytt ska det köpas rätt, menar Lisa Edwards (C).

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 25 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.