Probi AB

Förslag beträffande Probis styrelse och nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 16:35 CEST

I enlighet med vad som angavs i kallelsen till stämman den 10 maj 2004 informeras härmed om förslag beträffande Probis styrelse och nomineringskommitté.

Nomineringskommittén föreslår omval av Peter Zakrisson, Rolf Bjerndell, Birgit Stattin-Norinder, Berthold Lindqvist och Göran Molin.

Bengt Jeppsson och Sören Gyll avsäger sig omval för styrelseuppdrag.

Nomineringskommitténs förslag till ersättare är Mats Lidgard. Mats Lidgard har en lång erfarenhet inom affärsutveckling och affärsjuridik från internationella läkemedelsföretag som Pharmacia&Upjohn och Active Biotech.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 72 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslaget till ny styrelse.

Förslag till nya medlemmar i nomineringskommittén
Inför stämmans val av medlemmar som skall ingå i nomineringskommittén föreslår styrelsen följande personer:

· Lars Gatenbeck, Med Dr, Verkställande Direktör H&B Capital, Styrelseordförande Cellavision AB och styrelseledamot i ett antal nordiska Life Science bolag
· Jan Persson, chef för affärsområde Marknad på Skånemejerier
· Carl-Henrik Shah

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta:
Peter Zakrisson, styrelseordförande för Probi AB (publ), tel: 0709 50 96 20

Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Probi är verksamt inom områdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk Nutrition. Företaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM) sedan 1998. Probi har egen forskning och utveckling inom områdena: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Bland Probis licenstagare återfinns aktörer som Danone, Skånemejereier och Institut Rosell. Mer information finns på www.probi.se.


Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.