Finansdepartementet

Förslag för effektivare styreffekter från miljöskatter

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 14:22 CESTKonkreta förslag för att förbättra miljöskatternas styreffekter och tydliga principer för skatter inom klimat- och energiområdet föreslås i en departementspromemoria som i dag går ut på remiss från Finansdepartementet.

Alliansregeringen har tidigare enats om en klimatpolitik som i sina ambitioner går längre än tidigare regeringar och andra länder. Klimatmålen nås effektivast genom utvecklade ekonomiska styrmedel, som är breda och likformiga. Principen är att sätta en tydlig prislapp på klimatpåverkande utsläpp för att markera att utsläpp har en kostnad som måste betalas; förorenaren betalar för sin miljöpåverkan.

De föreslagna åtgärderna inriktar sig främst på grundproblemet som utgörs av utsläpp av koldioxid. Det fastslås att koldioxidskatten, som det viktigaste ekonomiska styrmedlet, successivt bör höjas. Samtidigt bör höjningar i miljöskatterna framöver balanseras av sänkningar av företagsbeskattningen och inkomstskatten.

De föreslagna åtgärderna bedöms minska utsläppen av växthusgaser med 2 miljoner ton fram till år 2020 utöver effekterna av redan gällande regler. Dessutom innebär förslaget att särreglerna på området minskar.

Regeringen aviserade i 2009 års klimatproposition tidigare i vår olika skatteåtgärder som bedöms minska utsläppen av växthusgaser samt bidra till att målen för andel förnybar energi och ökad energieffektivisering kan uppnås. Finansdepartementet lägger nu fram konkreta förslag till lagstiftning i dessa frågor. Departementet utvecklar också utgångspunkter och allmänna principer som bör gälla för samordnade och effektiva ekonomiska styrmedel på klimat- och energiområdet.

Ändringarna av beskattningen genomförs stegvis för att ge hushåll och företag långsiktiga förutsättningar för planeringen av sin verksamhet inför framtiden. De nya bestämmelserna föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2010, den 1 januari 2011, den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2015.

Remissinstanserna ska komma in med synpunkter på förslagen i promemorian senast fredagen den 14 augusti 2009.


Kontakt:
Björn Wretfeldt
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-771 04 75

Susanne Åkerfeldt
Ämnesråd
08-405 13 82
070-681 25 99-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/11451/a/129409)