Finansdepartementet

Förslag för förbättrad offentlig upphandling

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:47 CEST

I regeringens budgetproposition för 2009 görs en omfattande satsning 2009-2011 för en förbättrad offentlig upphandling. Satsningen uppgår totalt till 133 miljoner kronor och fördelas mellan Kammarkollegiet för vilka Finansdepartementet ansvarar och Konkurrensverket som Näringsdepartementet har ansvar för.

Många av dem som upphandlar och lämnar anbud anser att det är krångligt med offentlig upphandling. Det leder till att inte minst många små företag avstår från att delta. Kammarkollegiet föreslås därför få uppdraget att införa ett upphandlingsstöd som ska ta fram "modellförfrågningsunderlag" och ge råd och stöd i upphandlingsprocessen för att underlätta för upphandlande myndigheter, enheter och företag. Därutöver anslår regeringen resurser för en e-upphandlingsplattform i syfte att ta tillvara de effektivitetsvinster som finns att hämta för både upphandlare och företag i en mer utvecklad elektronisk upphandling. Detta uppdrag kommer också att gå till Kammarkollegiet. Sammantaget uppgår dessa två satsningar till 22 miljoner kronor om året.

Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar ungefär 500 miljarder kronor årligen. Motsvarande siffra för EU-ländernas upphandling över tröskelvärdena är ca 1 500 miljarder euro, dvs. 16% av EU:s BNP (2002). Om regelverket sköts på rätt sätt och ett konstruktivt stöd ges från statligt håll kan den offentliga upphandlingen starkt bidra till ökad tillväxt genom att konkurrensen skärps och att svenska företag i än större utsträckning också kan vända sig till den europeiska marknaden. Lika viktigt är att den offentliga upphandlingen bidrar till att skattebetalarna får bästa tänkbara varor och tjänster för sina skattepengar.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66