Arbetslivsinstitutet

Förslag från Arbetslivsinstitutet: Högre a-kassenivå för aktiva arbetssökande

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 09:11 CEST

I syfte att öka arbetssökandes motivation att utnyttja arbetslöshetstiden för att ta sig in på arbetsmarknaden bör a-kassenivån vara högre för den som aktivt förbättrar sin anställbarhet genom till exempel utbildning och fortbildning.
Det föreslår Arbetslivsinstitutet i en rapport som överlämnas till regeringen idag, måndag.
Att motverka den destruktiva passiviteten under långa arbetslöshets- och sjukskrivningstider är ett av forskaren Casten von Otters förslag för att skapa en arbetslivspolitik som motverkar inlåsning i arbeten som individen inte trivs med eller är ohälsosamma. Effektivare omställningsprocesser i yrkeslivet blir alltmer nödvändiga för att den svenska arbetslinjen ska upprätthållas.

– Omställningssystemen måste särskilt inriktas på att engagera dem som har svag anställbarhet – sjukskrivna, arbetslösa och lågutbildade, säger professor Casten von Otter, som skrivit rapporten ”Aktivt arbetsliv. Om dagens möjligheter och framtidens behov – en trendanalys”.

Han tillägger:
– Arbetsgivarsidans engagemang i det arbetet är viktigt. Omställningen börjar på arbetsplatsen.

Bland övriga förslag i rapporten märks:

- Stimulerande personalpolitik på företagen med till exempel utbildningserbjudanden och jobbytarcentra på stora arbetsplatser.

- Samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och företag i arbetsskapande projekt för de grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Casten von Otter betonar att individens egna drivkrafter, behov, resurser och initiativkraft måste tas tillvara i ett aktivt arbetsliv om Sverige ska klara tillväxten och konkurrensen i en gränslös världsekonomi.

– I Sverige känner sig många missnöjda med sin situation på arbetsplatsen. Man har en övertro på att institutionerna ska fixa problemen.

– I Danmark finns en helt annan attityd. Danskarna är flexibla på arbetsmarknaden och känner också högre arbetstillfredsställelse. Man byter hellre jobb än stannar kvar och är missnöjd.Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se

Ytterligare frågor besvaras av:
Professor
Casten von Otter
Tel: 0175-911 40
Mobil: 070-669 84 57
E-post: casten.von.otter@arbetslivsinstitutet.se