scan coin

Förslag inför årets ordinarie stämma

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 08:51 CEST

Den av styrelsen i Push Development AB utnämnda nomineringskommitté har lämnat följande förslag inför årets ordinarie stämma.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt föreslår följande personer väljs till styrelseledamöter:

Arild Russ VD for Thorn Scandinavia AS (nyval), Roger Blomquist VD for Netrevelation AB (publ) (nyval), Lennart Olsson Advokat vid Nordia (omval), Ulf Christiansson revisor (omval) samt Carl-Johan Kjellander (omval).

Förslaget har stöd från aktieägare vilka innehar minst 35 procent av bolagets aktiekapital samt röster.


Lund 2005-10-12
Styrelsen i Push Development AB


För ytterligare information kontakta
Thomas Örwén, VD Push Development AB, Tel.: 0735-11 01 11