Umeå kommun

Förslag: jämställdhetsmyndighet till Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 13:07 CEST

Den nya jämställdhetsmyndigheten bör förläggas till Umeå. Det skriver Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet i ett gemensamt brev till regeringen. Myndigheten ska enligt en utredning vara i gång 1 januari 2018 och sysselsätta 30–40 personer.

Brevet är ställt till statsråden Åsa Regnér och Ardalan Shekarabi. Landshövding Magdalena Andersson, kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och Margareta Berggren, ordförande Umeå centrum för genusstudier, skriver att ”det finns en rad starka skäl för att lokalisera en ny Jämställdhetsmyndighet till Umeå”. Ett skäl som nämns är Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet, som är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence.

Lång erfarenhet
Andra skäl som lyfts fram i brevet:
• Länet har en lång tradition av att samverka mellan praktik, idéburen sektor och forskning gällande jämställdhetsfrågor.
• Umeå kommun är en av de kommuner i Sverige som har jobbat längst med jämställdhetsintegrering och har ett framgångsrikt arbete.
• Länsstyrelsen Västerbotten har i över 20 år stöttat och samordnat jämställdhetsarbetet i länet och är en av de få länsstyrelserna som har kvar särskilt sakkunnig i jämställdhet i chefsrådet.
• Det finns en stark idéburen sektor i Västerbotten som verkar för ett mer jämställt samhälle.

Kompetensförsörjning
De tre aktörerna nämner också regeringens ambition att stärka den statliga närvaron regionalt samt att Umeå har goda kommunikationsmöjligheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Umeå kommun ska ställa sig bakom det gemensamma brevet.

– Jämställdhet har länge varit en profilfråga för Umeå och Västerbotten, och i Umeå finns mycket goda förutsättningar att rekrytera personal till myndigheten, säger Hans Lindberg.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.