Socialdepartementet

Förslag om 24-timmarsmyndigheter inom socialförsäkringens administration skickas på remiss

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 15:37 CEST

En ny lag om användning av självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration föreslås i en promemoria som utarbetats inom Socialdepartementet. Lagen syftar till att undanröja legala hinder för en ytterligare utbyggnad av självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration (Riksförsäkrings-verket, de allmänna försäkringskassorna och Premiepensions-myndigheten). Det innebär att sådana tjänster kan byggas ut i den takt och på de områden som myndigheterna faktiskt kan tillhandahålla dem.

Vilka tjänster som skall erbjudas och vilka krav på identifiering (exempelvis användning av elektronisk signatur) som skall ställas vid användning av självbetjäningstjänsterna föreslås delegeras till de myndigheter som utformar tjänsterna.

Dessutom föreslås en specialstraffrättslig regel som reglerar straffansvaret vid lämnande av oriktiga uppgifter på heder och samvete vid användning av självbetjäningstjänsterna.

Promemorian sänds nu ut på remiss.

Tomas Forenius, Hovrättsassessor
070-748 54 60