Finansdepartementet

Förslag om ändrad beskattning av ersättning till utländska artister och idrottsmän lämnad till riksdagen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:25 CESTUtomlands bosatta artister och idrottsmän som tjänar pengar i Sverige ska kunna göra vissa avdrag och skattereduktioner. Dessutom ska arbetsgivaravgifter betalas för deras löner och ersättningar.

Regeringen har i dag lämnat över en proposition till riksdagen med två förslag. Det ena innebär att utländska artister och idrottsmän ska kunna utnyttja bland annat jobbskatteavdrag och husavdrag om de får inkomst i Sverige. För att kunna göra det måste de välja att få sin inkomst deklarerad och beskattad i Sverige istället för en artistskatt på 15 procent. Med detta förslag anpassar regeringen lagstiftningen till EG-rätten.

Det andra förslaget innebär att arbetsgivaravgifter ska betalas för dessa ersättningar. Den främsta anledningen till förslaget är att utomlands boende artister och idrottsmän har rätt till sociala förmåner och pensionsgrundande inkomst i Sverige.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2010.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Niklas Ekstrand
Departementssekreterare
08-405 56 87
076-775 15 24-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. (http://www.regeringen.se/sb/d/11453/a/124487)