Finansdepartementet

Förslag om ändrade bestämmelser kring flygfotogen till Lagrådet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 16:34 CESTRegeringen föreslår att den som lagrar flygfotogen på flygplats ska kunna ansöka om att bli upplagshavare för flygfotogen utan att behöva lagra en viss kapacitet. Syftet är att förbättra de små flygplatsernas konkurrenskraft. Detta förslag lämnas till Lagrådet idag.

Enligt dagens bestämmelser måste den som vill godkännas som upplagshavare för flygfotogen ha en viss minsta lagringskapacitet. Detta har medfört att skattefriheten för flygfotogen för annat än privat ändamål i vissa fall inte fått fullt genomslag och att de mindre flygplatserna tappat i konkurrenskraft. Genom regeringens förslag kommer den som lagrar flygfotogen på flygplats att kunna ansöka om godkännande som upplagshavare utan att det ställs krav på viss minsta lagringskapacitet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Ann-Christine Johansson, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 15 44

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas (http://www.regeringen.se/sb/d/12678/a/152110)