Finansdepartementet

Förslag om att biogas undantas från skatt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:10 CETBiogas består till stor del av metan men också av koldioxid och vatten. För att klargöra att skattebefrielsen för biogas uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan, föreslår finansdepartementet att en definition av biogas införs i lagstiftningen. Förslaget lämnades i en promemoria i dag.

Enligt den gällande lagen om skatt på energi är biogas en energiprodukt och omfattas därför av skatteplikt. Den nuvarande bestämmelsen som reglerar skattebefrielse för biogas anger att metan som framställts av biomassa är undantagen från skatteplikt. I syfte att klargöra att skattebefrielsen uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan, föreslår finansdepartementet att en definition av biogas införs i lagstiftningen.

Finansdepartementet föreslår att biogas ska definieras som en produkt som framställs av biomassa och som till övervägande delen består av metan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Anna Wallentin
Departementsekreterare
08-405 25 90-------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi (http://www.regeringen.se/sb/d/11442/a/137020)