Landstinget Gävleborg

Förslag om att minska kostnaderna inom området tillväxt och regional utveckling

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 10:02 CEST

Den arbetsgrupp, som tagit fram förslag på hur landstingets kostnader för kultur, utbildning, regional utveckling och bidrag till stiftelser och organisationer ska minskas med 20 miljoner kronor, har presenterat sitt förslag för de politiska partierna.

Landstingsstyrelsen fick idag information om förslaget men kommer att diskutera det först vid nästa sammanträde.

Förslaget innebär följande kostnadsminskningar inom området från år 2005, vilka kan sättas i relation till årets budget på 224,5 miljoner kronor:

Regional utveckling - minskning med 5 miljoner
Utbildning - minskning med 2,5 miljoner
Kultur - minskning med 2 miljoner varav konstinköpen minskas med 1 miljon
Förvaltningsgemensamma kostnader - minskning med 1 miljon
Stiftelser - minskning med 4 miljoner varav Folkteaterns kostnader minskas med 3 miljoner
Organisationsstöd - minskning med 5,5 miljoner
- Förslaget får förstås konsekvenser för verksamheterna, men vi kommer ändå kunna fortsätta att vara en stark kraft i den regionala utvecklingen och på ett bra sätt kunna verka för att uppnå målet ett livskraftigt Gävleborg, säger Lotta Lagnander, landstingsråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor.

- Det innebär att stiftelsen Folkteaterns bidrag från landstinget kommer att sänkas från dagens nivå på 19 miljoner kronor till drygt 16 miljoner nästa år, förtydligar Lotta Lagnander.

På detaljnivå kommer kostnadsminskningarna att preciseras först under arbetet med nästa års budget som ska läggas fast av landstingsfullmäktige i november.

- Kollektivtrafiken är en central pusselbit i det regionala utvecklingsarbetet och kommer inte att beröras av de föreslagna kostnadsminskningarna, säger Lotta Lagnander.

- Landstinget fortsätter att satsa på kollektivtrafiken, konstaterar hon och nämner som exempel det sjätte regionaltåg som tas i drift redan nu i sommar.