Landsbygdsdepartementet

Förslag om en bättre veterinärorganisation

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 14:39 CEST

Regeringen lämnar idag en remiss till Lagrådet om hur en ny veterinär organisation ska se ut.

Dagens veterinärorganisation har kritiserats för att privatpraktiserande veterinärer inte har kunnat konkurrera på lika villkor med distriktsveterinärerna, som är anställda av Jordbruksverket.

Regeringen anser att privatpraktiserande veterinärer nu ska ha rätt att delta i upphandlingar av både jour- och smittskyddsberedskap. Det föreslås vidare att alla veterinärer ska få möjlighet att utföra så kallade officiella uppdrag, som att skriva handelsintyg.

- Det är viktigt att den som har djur kan känna sig säker på att det går att få tag i en veterinär ifall djuret blir sjukt. Min förhoppning är att den nya organisationen ska säkerställa att det verkligen finns veterinärer på plats dygnet runt i hela landet. Eftersom konkurrensen förbättras hoppas jag också att veterinärvården ska bli billigare än vad den är idag, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Regeringen avser också att ge Jordbruksverket i uppdrag att skärpa reglerna för hur besiktningen av hästar vid travtävlingar ska gå till.

- För mig är det viktigt att alla djur har det bra, inte minst de djur som tränas och tävlar. Genom att ge Jordbruksverket i uppdrag att redovisa hur besiktningen ska bli bättre är det min förhoppning att vi nu säkerställer att verkligen blir så, säger Eskil Erlandsson.

När Lagrådet har lämnat sina synpunkter lämnar regeringen en proposition till riksdagen. Förslaget beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2010.


Kontakt:
Sofia Carlsson
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-519 01 69

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Kristina Ohlsson
Ämnesråd
070-519 02 48-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om lagrådsremissen En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar (http://www.regeringen.se/sb/d/11900)