Landsbygdsdepartementet

Förslag om EU-stöd till kycklingproducenter som säljer mindre på grund av fågelinfluensan

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:26 CEST

EU-kommissionen föreslår att producenter av fjäderfäprodukter, kött och ägg, ska kunna få ekonomiskt stöd som kompensation för att konsumenterna väljer bort dessa produkter av rädsla för fågelinfluensan. Stödet ska vara finansierat både av det enskilda medlemslandet och av EU. Jordbruksministrarna i EU väntas fatta beslut om möjlighet till ett sådant stöd på tisdag i nästa vecka.

Bakgrunden är att försäljningen av t.ex. kyckling minskat drastiskt i vissa länder. Grekland rapporterar om en minskning på 70 procent och Italien om en minskning på 50 procent.

- Vår utgångspunkt är att marknaden själv ska hantera variationer i efterfrågan men detta är en extraordinär situation och jag anser att det är rimligt att vi måste vara beredda att hjälpa varandra inom unionen. Sverige fick ju ekonomiskt stöd efter Gudrun-katastrofen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

EU-kommissionen har inte gjort en beräkning av vad detta kommer att kosta utan konstaterar att det ännu är svårt att bedöma. Det finns inte heller någon tidsram för hur länge sådana här stöd blir tillåtna.

- Sverige kommer att efterfråga att kommissionen sätter en finansiell ram för hur mycket det här får kosta och även en tydligare skrivning så att åtgärderna begränsas i tid, säger Ann-Christin Nykvist.

I Sverige har inte producenterna hittills sett några dramatiska minskningar av försäljningen. Bedömningen är att de svenska konsumenterna har förtroende för svenskt kycklingkött.

- Men det är klart om vi får en svår situation även här så måste vi vara beredda att stötta näringen, säger Ann-Christin Nykvist.

Ministerrådsmötet hålls i ministerrådsbyggnaden i Luxemburg tisdagen den 25 april. En pressträff planeras med Ann-Christin Nykvist i det svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats ca kl 14. Journalister som önskar delta kan anmäla detta till Svenska Representationens bitr pressråd Elisabet Dahlén Jonsson på telefon +32 (0)2 289 56 65, Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22.Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Magnus Därth
Departementssekreterare
08-405 22 05