Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Förslag om exploatering av Rågsveds friområde bör slängas i papperskorgen

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 12:29 CET

 - Det är oerhört fräckt av Stockholms stad att planera för exploatering i Rågsveds friområde och utmed sjön Magelungens stränder. Det innebär omfattande ingrepp i flera typer av ekologiskt särskilt känsliga områden, miljöer som Stockholms stad själv anser särskilt viktiga att behålla.

- Enligt vår uppfattning bryter det också på ett flertal punkter mot både Plan- och bygglagen och Miljöbalken. I programmet föreslås bland annat bebyggelse placerad i Stockholms stads största våtmark. Programmet bör göras om helt från grunden. Det finns idéer om hur området kan utvecklas på ett radikalt mer natur- och rekreationsvårdande sätt. Det säger Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening, men anledning av det programförslag för sambandet Högdalen-Farsta som presenterats av Stockholms stad och som föreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Söderorts Naturskyddsförening lämnat ett mycket kritiskt yttrande om.

- Att se naturområden som Rågsveds friområde som problem i form av barriärer som skiljer stadsdelar åt är helt bakvänt. Till detta kommer att området sedan 2003 är föreslaget som naturreservat i Länsstyrelsens rapport "Aldrig långt till naturen", säger Monica Attebrant, ordförande i Söderorts Naturskyddsförening.

- Stockholm säger sig i sin översiktsplan i princip ha säkrat sina delar av de unika och värdefulla gröna kilarna i Stockholms län. Vad man nu gör är att helt ogenerat planera storskalig bebyggelse i en av dem, Hanvedenkilen, där Rågsveds friområde ingår. I översiktsplanen sägs också att området ska utvecklas för rekreation och ekologiska värden, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naurskyddsföreningen i Stockholms län.

Läs föreningarnas yttrande om programförslaget:
www.naturskyddsforeningen.se/soderort
www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

För mer information kontakta:
Anders Tranberg 073-724 63 07
Monica Attebrant 070-739 50 25
Mårten Wallberg 0733-74 67 14

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.