Rikspolisstyrelsen

Förslag om förändrad organisation

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:02 CEST

Polismyndigheten i Jönköpings län kommer i dagarna att föreslå Polisstyrelsen att besluta om vissa förändringar av organisationen. Förändringarna förväntas gälla från och med den 1 januari 2005.
Enligt förslaget ska det i framtiden finnas:

* En operativ avdelning
* En enhet för planering och uppföljning
* En indelning i tre närpolisområden

Operativ avdelning
Den operativa avdelningen ersätter dagens närpolisavdelning, kriminalavdelning och trafikavdelning. Motivet till förändringen är att en mer flexibel verksamhet eftersträvas. Dessutom är erfarenheterna från de tre senaste somrarnas semesterperioder med en avdelning goda.
Enligt länspolismästare Seppo Wuori kommer förändringarna att märkas på flera sätt.
- Vi kommer att få bättre förutsättningar att kunna hantera akuta uppdrag och snabba upp brottsutredningarna. Samtidigt skapas utrymme för att ha en lokalt verksam polis i länets kommuner.

Enhet för planering och uppföljning
Införandet av enheten motiveras av att kraven på planering, analys och uppföljning av verksamheten ständigt ökar. Vidare är polisledning och polisstyrelse i stort behov av kontinuerliga analyser av hur verksamheten utvecklas så att korrigeringar kan vidtas i tid.

En indelning i tre närpolisområden
Indelningen i tre närpolisområden föranleds av att organisationen bör anpassas till den arbetsform med tre samverkansområden som med framgång prövats under de senaste åren. En minskning av antalet närpolisområden ligger dessutom i linje med de tankar som redovisas i de centrala styrdokumenten.