Utrikesdepartementet

Förslag om förenklad import från u-länder

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:32 CEST

I dag överlämnades en utredning till näringsminister Leif Pagrotsky om att göra import från u-länder enklare. Utredaren, ambassadör Tommy Arwitz, har undersökt förutsättningarna för att etablera en svensk kontaktfunktion som kan hjälpa företag i u-länder som vill exportera till Sverige och EU med information och kontakter. I utredningen föreslås att en sådan funktion inrättas med placering på Kommerskollegium.

- Förslaget är mycket intressant. Det finns nämligen många konkurrenskraftiga företagare i u-länderna som trots att vi sänkt tullar på flera områden ändå inte kommer in på EU-marknaden. Reglerna är ofta många, svåröverskådliga och onödigt krångliga, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

- En sådan här kontaktfunktion skulle kunna göra livet lättare för företagarna i u-länderna samtidigt som de svenska konsumenterna inte förnekas ett bredare och bättre utbud, konstaterar Leif Pagrotsky.

Regeringen förväntas inom kort ta ställning till utredarens förslag.

Utredningen Open Trade Gate Sweden (Ds 2003:48) finns tillgänglig på www.ud.se

Svante Hådell
Internationell pressekreterare
08-405 57 14
070-660 31 01

Tommy Arwitz
Ambassadör
Utredare
073-091 42 17