Näringsdepartementet

Förslag om karensavdrag på remiss

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:50 CEST

I en promemoria, som i dag skickas på remiss, föreslår en arbetsgrupp inom Regeringskansliet att ett karensavdrag införs i stället för den nuvarande karensdagen.

Regeringen och samarbetspartierna kom i december 2003 överens om en avsiktsförklaring för ett hälsosammare arbetsliv. I denna föreslås bland annat att nuvarande lagstadgade karensdag vid sjukdom ersätts med ett karensavdrag. Syftet med den föreslagna förändringen är att uppnå en mer rättvis tillämpning av dagens system.

Förslaget går ut på att arbetsgivaren gör ett avdrag från sjuklönen med 20 procent av en genomsnittlig, fiktiv veckoersättning. För den som enbart får sjukpenning från Försäkringskassan innebär förslaget ett karensavdrag som motsvarar en hel sjukpenningdag.

Med det nya förslaget blir avdraget relativt lika stort för personer som arbetar ett varierande antal timmar per arbetsdag, som för dem som har en jämnt fördelad arbetstid. Likaså utjämnas skillnader mellan personer som har en respektive flera arbetsgivare. Karensavdraget leder också till att det inte spelar någon roll vid vilken tidpunkt på en arbetsdag som en sjukanmälan görs.

Remisstiden går ut den 6 augusti. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Kontakt
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26
Per Tillander
Ämnesråd
08-405 33 21