Socialdepartementet

Förslag om regler för överskottsutdelning i inkomstpensionssystemet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:24 CEST

UTÖ-utredningen har idag lämnat sitt betänkande Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet (SOU 2004:105) till statsrådet Berit Andnor.

Utredningen har haft i uppdrag att utforma en metod för utdelning av överskott i systemet för inkomstpension. Utredningen föreslår nu att om systemets samlade tillgångar i framtiden överstiger skulderna med mer än 10 procent skall utdelning ske till de försäkrade i systemet. Balanstalet, som avspeglar förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder, måste därmed överstiga 1,10 för att utdelning skall ske. Utredningens förslag innebär att ett tak skapas för hur stora överskott som kan ackumuleras i inkomstpensionssystemet. Överstigande tillgångar utdelas med automatik.

Utdelning skall medföra högre ålderspensioner, både för dem som vid utdelning är pensionärer och för dem som då är förvärvsaktiva. Utdelning sker genom att omräkningen av pensioner och intjänade pensionsbehållningar i inkomstpensionssystemet blir högre.

Särskild utredare har varit Inger Rydén Bergendahl.Kontakt:
Inger Rydén Bergendahl
Särskild utredare
08-405 23 77


Daniel Färm
Pressekreterare
08-405 52 25
070-650 12 09

SOU 2004:105 Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet (http://www.regeringen.se/sb/d/189/a/32565)