Finansdepartementet

Förslag om sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 13:54 CEST

Regeringen har idag överlämnat ett förslag till Lagrådet om att momsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från dagens 25 procent ner till 12 procent. Förslaget innebär att samma skattesats, 12 procent, kommer att gälla för restaurang- och cateringtjänster som för livsmedel.

En sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster leder till en förenklad hantering av momsen och minskade administrativa kostnader för företagen. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

Enligt de beräkningar som gjorts innebär förslaget att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt kan förväntas öka med cirka 3 500 heltidsjobb. Sänkt restaurangmoms bedöms även på lång sikt öka utbudet av arbetskraft i andra delar av ekonomin. Kostnaden för förslaget beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år 2012.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, men tidpunkten är beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget som kommer att göras under hösten i samband med budgetpropositionen för 2012.


Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
Lena Bohm
Ämnessakkunnig,
08-405 18 06