Finansdepartementet

Förslag om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:42 CEST

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition till riksdagen om en tidsbegränsad lag om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus.

De åtgärder som föreslås innebär att en husägare får en skattereduktion om han/hon installerar ett biobränsleeldat uppvärmningssystem i ett nyproducerat småhus eller installerar energieffektiva fönster i ett befintligt småhus. En förutsättning är att installationen görs i ägarens permanentbostad.

Även ett privatbostadsföretag ska kunna få skattereduktion för installation av energieffektiva fönster, förutsatt att en medlem eller delägare bor permanent i småhuset. Skattereduktionen ska enligt förslaget kunna ges med 30 procent av den del av underlaget som överstiger 10 000 kronor per småhus. Skattereduktionen är dock maximerad till 10 000 kronor för installation av energieffektiva fönster, och 15 000 kronor för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och gälla installationer som påbörjas tidigast den 1 januari 2004 och avslutas senast den 31 december 2006.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08 - 405 16 25
070 - 657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08- 405 16 99

Brita Löfgren Lewin
Departementssekreterare
08- 405 26 94