Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Förslag om Slussen klimattokigt

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 17:51 CEST

 - Vi vänder oss emot att biltrafiken står i fokus. De nya förslagen kommer att försvåra arbetet med att nå klimatmålen, dessutom kommer de att försvåra anpassningen till förändrade resmönster för kollektivtrafiken. Med en portal för trängselskatt kan behovet av körfält för bilar begränsas till fyra, istället för föreslagna åtta. Den föreslagna utformningen av Slussen innebär en alltför defensiv hållning för cyklisterna då de reella satsningarna svarar upp dåligt mot de behov som finns redan idag, för att inte tala om i framtiden.

Det säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, angående Stockholms stads förslag till nytt Slussen och ny bussterminal.

 - När den nödvändiga förlängningen av tunnelbanan till Nacka genomförts kommer den planerade bussterminalen att vara kraftigt överdimensionerad. Minska terminalen och satsa pengarna på exempelvis ytterligare spårtrafik, säger Mårten Wallberg.

 - Huvudstaden har en unik chans att skapa ett klimatsmart Slussen med andra färdmedel än bilen, den chansen tar man inte nu. Dessutom bör de ekologiska ramarna utgöra en bärande länk i utformningen av Slussen, så har inte skett med det utställda förslaget, säger Anders Tranberg, styrelseledamot i Stockholms Naturskyddsförening.

 Läs båda yttrandena Naturskyddsföreningarna i Stockholms län, Stockholm, Söderort, Nacka och Värmdö på www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

 
Kontakt för mer information;

 Mårten Wallberg 08-644 52 70, 0733-746 714

 Anders Tranberg 073-724 63 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.