Vägverket

Förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:26 CET

Utöver de förslag till Nationell plan respektive Länsplan för byggande av transportinfrastruktur har Vägverket under hösten 2003 arbetat med att ta fram förslag som kan minska trängseln på stockholmsregionens vägar. Förslag på alternativ finansiering har även tagits fram.

Tre tänkbara åtgärdspaket

Analyser som utgår från arbete enligt 4-stegsprincipen visar att det går att motverka den ökning av trängseln som följer av trafiktillväxten, och till och med minska trängseln jämfört med idag, med satsningar på åtgärder som Vägverket råder över.

Exempel på tänkbara åtgärder

Breddningar, trafikplatser och diverse smärre åtgärder som t ex trafikledning och trafikantinformation, effektivare utnyttjande av vägområdet, trafikstyrning och mindre ombyggnader.
Förbifart/Diagonal Ulvsunda, Österleden.
Alternativ finansieringsmodell

Den finansieringsmodell som Vägverket i normalfallet brukar är anslagsmedel som används för direktavskrivning av väginvesteringar.
Alternativt kan finansiering ske med hjälp av

Statliga lån via Riksgäldskontoret
Lån via projektfinansieringsbolag med statlig garanti
Finansiering via ett företag eller konsortium som tillhandahåller en vägtjänst (PPP)
Kommunala privata bidrag
De lån som tagits upp kräver återbetalning under en tidsperiod som kan variera beroende på objektets natur. Återbetalning av lånen eller betalningen av vägtjänsten kan ske med hjälp av

Anslagsmedel
Trafikantavgifter
Kombination av anslagsmedel och trafikantavgifter.
Exempel på hur olika finansieringsmöjligheter kan genomföras visas i projektet Förbifart Stockholm.

För mer information kontakta

Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, telefon: 0243-751 40, mobil: 070-597 51 40.
Vägdirektör Hans Rode, Vägverket Region Stockholm, telefon: 08-757 66 70, mobil: 070-633 11 00.

Region Stockholm