Klippans kommun

Förslag på ny avfallsplan

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:08 CET

Har du någon åsikt om förslaget på den nya avfallsplanen? Välkommen med yttrande senast den 4 mars 2007.
Förslag till ny avfallsplan har utarbetats av Nårab i samarbete med miljöförvaltningarna i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Förslaget till ny avfallsplan innehåller långsiktiga övergripande mål för avfallshanteringen, nulägesbeskrivning angående behandling av hushålls- och industriavfall, avfallsstatistik och handlingsplan t o m 2011 med mål för avfallshanteringen, inventering och riskklassi-ficering av äldre avfallsupplag samt en miljökonsekvensbedömning för tiden som avfallsplanen ska gälla.

Handlingar är under utställningstiden tillgängliga på anslagstavlan i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan. Du kan också läsa avfallsplanen i filen nedan (du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader):
Avfallsplan (88.8 kB) http://www.klippan.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=6717


Mer information
Upplysningar lämnas av Dan Waldemarson, tfn 0435-296 54

Yttrande
Yttrande över förslaget till avfallsplan ska lämnas skriftligt och ha inkommit senast 4 mars 2007 till:
Klippans kommun
Kommunkansliet
264 80 Klippan


Kommunstyrelsen