Falkenbergs kommun

Förslag på ny fotbollsarena i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 19:15 CEST

Nu har förslaget på ny fotbollsarena i Falkenberg presenterats för allmänheten, media och Falkenbergs folkvalda politiker vid ett särskilt webbsänt informationsmöte på Mötesplats Mölle. Styrgruppen för Falkenberg Arena presenterade idag ett förslag som innebär en fotbollsarena som klarar de allsvenska kraven med en publikkapacitet på 5.500 personer fördelat på två läktare. 

Blir förslaget verklighet innebär det att Falkenberg skapar Sveriges minsta allsvenska arena. Kostnadskalkylen för själva arenan; läktare och själva arenaområdet är beräknat till 130 miljoner kronor och de delar som detaljplanen för med sig; investeringar i parkeringar, cykelvägar, dagvattendammar och växtlighet beräknas kosta drygt 21 miljoner kronor.  

Valet av underlag på Falkenberg Arena kommer att styra hur platsen kan användas. Det finns också olika ekonomi i de båda underlagen, olika preferenser och därtill även miljö- och hållbarhetsaspekter. Blir det naturgräs på Falkenberg Arena kommer underlaget att kunna användas 350 timmar per år, vilket är en rekommendation från Svenska Fotbollförbundet för maxanvändning av en naturgräsplan. Med naturgräs som underlag blir Falkenberg Arena en match- och träningsarena på elitnivå för IF Böljan och Falkebergs FF.

Blir det konstgräs på Falkenberg Arena blir det möjligt att använda underlaget 1300 timmar per år vilket skapar förutsättningar för en bredare användning av arenan, året om, med träningsmöjligheter för fler än IF Böljan och FFF. 

Falkenbergs folkvalda politiker kommer nu behöva ta ställning till förslaget med de olika underlagsinriktningarna och enas i en budgetberedning. Kommunens budgetprocess avslutas i november.

För att inte tappa fart i projekteringen av Falkenberg Arena är nästa steg i byggprojektet bygglovsansökan och upphandling med möjlig byggstart våren 2015.

För mer detaljerad information om arenaförslaget och ta del av webbsändningen av informationsmötet via www.falkenberg.se

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".