Stockholms stad

Förslag på ny politisk organisation för Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:04 CET

Utredningen om Stockholms stads politiska organisation lade idag sitt förslag på en presskonferens i Stadshuset. Utredningen föreslår:

Decentralisera mer löpande drift till stadsdelsnämnderna
- Skötsel och investeringar i grönområden inklusive ansvaret för träd.
- Lokala trafiksäkerhets- och belysningsfrågor samt handikappanpassning.
- Ett samlat lokalt ansvar för förskola och grundskola oavsett driftform.
- Samlingslokaler och stadsdelsbibliotek.

Centralisera och samordna styrningen till fullmäktige och kommunstyrelsen
- Låt fullmäktige besluta om fler viktiga ärenden som fördjupade områdesplaner framtagna av stadsbyggnadsnämnden, inte namn på trappor, gator och gränder.
- Stärk kommunstyrelsens samordnande roll genom att alla borgarråd ingår. Bättre beslutsunderlag från stadsledningskontoret.
- Avskaffa borgarrådsberedningen.

Stärk fritidspolitikernas ställning
- Bättre beslutsunderlag som är tillgängliga via Internet.
- Bättre insyn i de kommunala bolagen.
- Högre arvoden till ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnder och facknämnder.

Ytterligare frågor kan ställas till utredningens kanslichef Håkan Andersson 070-47 29 306.