Lindex AB

Förslag på nya ledamöter i AB Lindex styrelse

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 09:17 CET

Nomineringskommittén i AB Lindex har beslutat att föreslå bolagsstämman att utse Christer Gardell och Conny Karlsson till nya ledamöter i styrelsen.

Christer Gardell, född 1960, är VD och delägare i Amaranth Capital. Christer Gardell har inga övriga styrelseuppdrag. Conny Karlsson, född 1955, är egen konsult. Conny Karlsson är styrelseordförande i MTV Produktion AB, Wilh. Sonesson AB och Tybring-gjedde ASA.

Nomineringskommittén föreslår också omval av de ordinarie styrelseledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, Jörgen Johansson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck.

Tommy Persson, Michael Lemner och Erik Stensrud har avböjt fortsatt uppdrag i styrelsen.

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har anmält att de vid AB Lindex ordinarie bolagsstämma kommer att rösta för Nomineringskommitténs förslag.


Ordinarie bolagsstämma i AB Lindex äger rum den 15 januari 2004 klockan 16.00 i Chalmers nya kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Offentliggörande av kallelse till AB Lindex ordinarie bolagsstämma sker torsdag 4 december 2003.

AB Lindex (publ).

För ytterligare information kontakta:
Birgitta Johansson-Hedberg,
Styrelseordförande AB Lindex Mobil:
+ 46 (0) 702-18 02 83
Ulrika Danielson, Informationschef Telefon:
+46 (0) 31-739 50 05
Mobil: +46 (0) 70-95 01 613

Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 313 butiker på den nordiska marknaden och 30 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder. www.lindex.com