Vingåkers kommun

Förslag på tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft för Vingåkers kommun nu på samråd

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 15:40 CET

Vingåkers kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft och inbjuder nu till samråd kring förslaget. Vindkraft Vingåker visar vilken inriktning kommunen har utbyggnad av vindkraft i kommunen.

I tillägget beskrivs förutsättningarna för en framtida vindkraftsetablering i Vingåkers kommun samt en analys över vilka områden som skulle kunna vara aktuella för en vindkraftsetablering. Analysen resulterade i tre typer av områden; områden där vindkraft främjas, områden som kan vara lämpliga och områden där vindkraft inte stöds.

Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planens innehåll. Planen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa på www.vingaker.se/vindkraft. Samrådsmaterialet finns också tillgängligt på biblioteket, Åbrogården och i kommunhuset. Vingåkers kommun bjuder även in till ett öppet samrådsmöte för information och diskussion den 28 januari klockan 18.30 på Åbrogården, Vingåker.

- Vindkraft är en av framtidens energikällor och det är viktigt att vi planerar för en framtida utbyggnad, säger Viking Jonsson kommunstyrelsens ordförande. Jag hoppas att så många som möjligt nu tar chansen och kommer in med synpunkter om hur en eventuell framtida utbyggnad ska se ut.

För mer information:
Viking Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande, tfn 0151-191 10
Marie Haglund, Energi- och klimatrådgivare/miljösamordnare, tfn 0151-191 58