Falkenbergs kommun

Förslag presenteras för utvecklingen av kusten

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 07:00 CET

Mellan den 3 februari-4 april presenterar kommunen sitt förslag kring hur den framtida utvecklingen av markanvändningen vid norra och södra kusten kan komma att se ut. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand. 

Under perioden 4 februari till den 6 april 2015 var den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten ute på programsamråd. De inkomna synpunkterna pekade tydligt på en stark önskan till bevarande av naturmiljön, havet och kustremsan samtidigt som önskan fanns om en utveckling.

- Vi hade ett tidigt samråd för att se vilken inriktning arbetet med den fördjupade översiktsplanen skulle ta. Nu har vi sammanställt och avvägt de inkomna synpunkterna och önskan till bevarande av natur och strand gav ett starkt genomslag, säger Sofia Hedberg Broberg, översiktsplanerare.

 
Resultatet av programsamrådet blev ett politiskt ställningstagande i kommunstyrelsen där man beslutade att det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för kusten ska värna om naturmiljön. Det beslutades även att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till de utpekade orterna Morup, Glommen, Ugglarp-Långasand.


- Utvecklingen av kusten ska ske i ett perspektiv på 15-20 år, och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand. Men det är viktigt att orterna växer hållbart, vi ska utveckla samtidigt som vi ska värnar om de höga naturvärdena som finns längst kusten. De höga naturvärdena är också förknippade med höga friluftsvärden och därmed även en grundförutsättning för delar av kustområdets besöksnäring.

Mellan den 3 februari-4 april presenterar kommunen sitt förslag kring hur den framtida utvecklingen av kusten kan komma att se ut. Genom en fortsatt dialog med medborgare och boende i området hoppas kommunen kunna utveckla en fördjupad översiktplan som är förankrad hos falkenbergarna.

 
- Vi kommer att presentera ett utarbetat förslag på markanvändningen i kustområdet. Ingenting är färdigt och man har möjlighet att lämna synpunker ytterligare en gång senare i år, säger Sofia Hedberg Broberg.

Efter samrådstidens utgång och ärendets behandling i kommunstyrelsen, förväntas förslag till fördjupad översiktsplan att bli föremål för utställning.

Tyck till om kusten – dina åsikter är viktiga
Samrådsmöten med drop in kommer att hållas i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand enligt följande:

  • Glommens samlingsloka den 16 februari, drop in kl. 17-20
  • Ugglarps camping den 18 februari, drop in kl. 17-20
  • Ringsegården konst och café den 2 mars, kl. drop in 17-20
  • Morups prästgård den 3 den mars, drop in kl. 17-20

Det går även att lämna in sina synpunkter skriftligt via plan@falkenberg.se eller Stadsbyggnadskontoret, 311 80 Falkenberg.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".