Västra Götalandsregionen

Förslag till avtal klart:Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet 2012

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:45 CET

Efter att ha varit ute på remiss är förslag till avtal om förändrat ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland nu utsänt för beslut hos Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i länet.

Idag äger Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet Västtrafik gemensamt och ansvarar därmed tillsammans för kollektivtrafiken. Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen får ett helhetsansvar för kollektivtrafiken i länet och blir ensam ägare av Västtrafik från och med 1 januari 2012. För att möjliggöra förändringen sker en skatteväxling.

Förslag till avtal utsänt för beslut
Efter en avslutad remissperiod har det Regionala ägarrådet i veckan sänt ut ett förslag till avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna för godkännande. Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare av Västtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 1 januari 2012. Syftet med förändringen är att få en bättre ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med den nya kollektivtrafiklagen och bygger på en fortsatt god samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Skatteväxling för att täcka kostnaderna
För att genomföra förändringen krävs en skatteväxling. Skatteväxlingen innebär att kommunerna sänker sin skatt med 43 öre samtidigt som Västra Götalandsregionen höjer sin skatt i motsvarande grad för att täcka de kostnader som överföringen av ansvar medför.

Gemensamt undertecknande planeras i maj
För att godkänna avtalet ska beslut tas i regionfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i länet senast 30 april. I samband med Västtrafiks årsstämma, den 27 maj 2011, planeras avtalet skrivas under av samtliga parter. Därigenom blir Västra Götalandsregionen ensam ägare av Västtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet.

För mer information:
På Regionala ägarrådets hemsida finns mer information om processen och avtalet. www.agarradet.se .
Det Regionala ägarrådet som är styrgrupp för processen består av åtta regionpolitiker och åtta kommunpolitiker.


Kontaktperson: Rolf Thor, Västra Götalandsregionen, mobil 0703- 20 63 58
Birgitta Johansson, ordförande Regionala ägarrådet, mobil 0705- 37 11 69