Finansdepartementet

Förslag till begränsningsregel för förmögenhetsskatten

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:58 CEST

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99
070-394 10 49

Eveline Nilsson
Kammarrättsassessor
08–405 14 08

I budgetpropositionen för 2004 aviserade regeringen att ett arbete snarast skulle sättas igång för att ta fram ett förslag till en begränsningsregel för förmögenhetsskatten.

En promemoria med ett förslag till en ny lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt har tagits fram inom Finansdepartementet. Förslaget tar sikte på de skattskyldiga som idag omfattas av begränsningsregeln för fastighetsskatt och som betalar förmögenhetsskatt som avser det småhus som är hushållets permanenta bostad. Regeln föreslås få retroaktiv verkan och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

Regeln innebär att familjer med en lägre sammanlagd inkomst än 600 000 kr under vissa förutsättningar kan få en skattereduktion för förmögenhetsskatten. Om en familj äger ett småhus som är taxerat till 2 miljoner kr är fastighetsskatten 20 000 kr. Om de har en sammanlagd hushållsinkomst på 300 000 kr ska de betala högst 15 000 kr i fastighetsskatt. Reduktionen motsvarar en fjärdedel av den fastighetsskatt de ska betala. Om de inte har några andra förmögenhetsskattepliktiga tillgångar än småhuset ska de betala 7500 kr i förmögenhetsskatt. Den nya regeln innebär att de får en skattereduktion för förmögenhetsskatten med en fjärdedel eller 1875 kr.

Promemorian har skickats på remiss.