Sandvikens kommun

Förslag till detaljplan för Ursa, Rotviken och Ångersnäs

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:24 CET

Ett förslag till ny detaljplan finns utställt i Stadshusets entrehall samt på Biblioteket i Folkets hus.
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallen 1:50, 1:94 m.fl. i Årsunda ställs ut för offentlig granskning under tiden 2 november - 30 november 2006 i stadshusets entréhall i Sandviken och på biblioteket i Folkets Hus.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för fastighetsägarna i området och samtidigt bevara områdets karaktär med spridd bebyggelse och olikartade terrängförhållanden.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, senast den 30 november 2006.
Ta del av detaljplanen: http://www.sandviken.se/boende/planer/ursarotvikenochangersnas.4.68b220bc10e7fe49a7d80003270.html