Näringsdepartementet

Förslag till energieffektiviseringsprogram för energiintensiva företag

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 09:15 CET

Ett förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag
(Ds 2003:51) har idag presenterats och sänts ut på remiss till berörda intressenter.

Förslaget innebär att företag som är energiintensiva enligt definitionen i EU:s energiskattedirektiv kan ges möjlighet att frivilligt delta i särskilda program för energieffektivisering. Företag som väljer att delta ska göra åtaganden om att arbeta systematiskt med energiledning och effektivisering för att uppnå en effektiv och miljövänlig användning av energi. I gengäld ska företagen kunna medges en nedsättning av den energiskatt på el för industrin, jordbruket och skogsbruket som regeringen i budgetpropositionen har aviserat ska införas den 1 juli 2004. Regeringen aviserade samtidigt att man avser att lämna förslag om ett program för energieffektivisering till riksdagen under våren 2004.

Det aktuella förslaget baseras på ett principförslag som lämnades i oktober 2001 av förhandlingschef Hans Christer Olson, i anslutning till det uppdrag han fick av regeringen år 2000. Förhandlaren har biträtts av en expertgrupp med företrädare från de departement och myndigheter som deltagit i utformningen av förslaget.

Hans Christer Olson
Förhandlingschef
08-405 21 09

Mikael Möller
Departementssekreterare
08-405 29 97

Per Högström
Departementssekreterare
08-405 18 27