Fiskeriverket

Förslag till fördelning av vissa pelagiska fiskemöjligheter under år 2007

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:54 CET

Fiskeriverket föreslår att möjligheterna att fiska sill och skarpsill i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön under år 2007 fördelas genom särskilda tillstånd. Fördelningen avser ett för hela året gällande fångstutrymme som anknyts till de aktuella fiskefartygen.

Fångstutrymmet fördelas efter vilken utsträckning fiske efter sill och skarpsill tidigare har bedrivits under en referensperiod.

Särskilda hänsyn tas till fartyg som endast bedriver fiske i Östersjön och till kustnära fiske.

Yttranden över förslaget bör ha inkommit till Fiskeriverket senast den 27 november 2006.

Läs hela förslaget (pdf-fil 188 kB)
http://www.fiskeriverket.se/om/huvudkontor/resursforvaltning/pdf/slutremiss_pel-fiskemjligheter_2007.pdf