Ynnor AB

Förslag till fördubblad tjänstebilsskatt

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 15:26 CEST

Förslaget till ny förmånsbeskattning av tjänstebilar kommer att slå hårt mot landets tjänstebilsförare. Förmånsvärdet för en typisk tjänstebil kommer att fördubblas.

- Det här är ändå helt rätt väg att gå, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilsförlaget Ynnor.

Det var vid presentationen av den statliga utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta (FFF), på BIL Swedens seminarium i Almedalen på måndagen, som utredarna avslöjade att de överväger att föreslå en förändring av förmånsbeskattningen av tjänstebilar.

Förslaget, så som det presenterades, innebär att förmånsvärdet baseras dels på bilens pris dels på bilens koldioxidutsläpp. Prisdelen vid beräkning av förmånsvärdet föreslås bli 30 procent av bilens listpris. Vid lägre utsläpp än den föreslagna brytpunkten för ett visst år minskas det förmånsgrundande priset med 375 kr per gram, vid högre utsläpp ökar det förmånsgrundande priset lika mycket. För Sveriges vanligaste tjänstebil, Volvo V70 D2, med ett nybilspris på 301 000 kr, skulle förslaget innebära att förmånsvärdet dubblad från dagens 3 710 kr till 7 420 kr.

Även om Ronny Svensson gillar det föreslagna systemet i sig, är han kritisk till de höga beskattningsnivåerna.

- Förslaget är enkelt att förstå och teknikneutralt, men de höga nivåerna speglar inte den faktiska kostnaden för en typisk tjänstebil, säger han.

Nu tror Ronny Svensson inte att förslaget kommer att klubbas igenom i sin nuvarande skepnad:

- Det här är ett utspel från utredaren, och inget annat. Det kommer att revideras i den politiska processen, slår han fast.

Bakgrund, förmånsbeskattningen

Sedan det nuvarande skattesystemet infördes 1997 har antalet förmånsbilar ökat med 90 000 till ca 239 000 idag. De flesta förmånsbeskattade tjänstebilar används mycket i tjänsten, minst 600 mil per år. Många av de förmånsbilar som tillkommit är så kallade personalbilar, där företaget finansierar bilen med ett löneavdrag för den anställde, på grund av att det blivit förhållandevis billigt tack vare att räntan är mycket lägre idag än 1997.


För ytterligare kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/?page_id=517