Stockholms stad

Förslag till kriscentrum för barn

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 17:01 CEST

I Stockholm tvingas barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för våld eller sexuella övergrepp till flera olika instanser för utredning.

Efter en amerikansk förebild har man på Island skapat ett Barnahús för barn som utsatts för övergrepp, ett hus där specialister från rättsväsende, sjukvård och socialtjänst samverkar. Detta Barnahús har stått modell för Sveriges första barnkriscentrum i Malmö. I en skrivelse till socialtjänstnämnden föreslår nu socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) att kriscentrum för barn inrättas även i Stockholm.

– Fördelen med ett samlat kriscentrum är att barnen enbart behöver gå till ett ställe för att bli undersökt, förhörd och få terapi, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v).

– Myndigheterna ska komma till barnet istället för tvärtom. På så sätt blir det tryggare för barnet, samtidigt som rättsväsendets brottsutredning underlättas, fortsätter hon.


Skrivelsen kan läsas på:
www.vansterpartiet.se/stockholmsstad klicka på ”skrivelser”

Mer info:
Margareta Olofsson, tel 070-592 28 34
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519


http://www.vansterpartiet.se/stockholmsstad klicka på ”skrivelser”