Hörby kommun

Förslag till lokalförsörjningsplan läggs fram för att skapa framtidens fastigheter i Hörby kommun

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:15 CEST

Hörby kommun inleder nu ett arbete för att långsiktigt stärka kommunens lokalförsörjning genom ett förslag till lokalförsörjningsplan för samtliga kommunala fastigheter. Planen ska möjliggöra utveckling och framtidssäkring av kommunens välfärdstjänster inom bland annat vård, utbildning samt kultur och fritid genom upprustning, nybyggnation och modernisering av kommunens fastighetsbestånd.

Förslaget till lokalförsörjningsplan har godkänts genom beslut i tekniska nämnden den 27:e april och läggs nu fram till kommunstyrelsen som kommer ta ställning till förslaget inför kommunfullmäktiges beslut den 20 juni i år.

- Vi har en stor utmaning i kommunen med att både modernisera och finansiera våra fastigheters utveckling. För att genomföra detta krävs en långsiktigt strategisk plan och investeringar. Kommunstyrelsens budgetberedning kommer nu att prioritera tekniska nämndens förslag till långsiktig plan. Förslaget till lokalförsörjningsplan syftar till att vi ska kunna nå vårt mål att ha moderna fastigheter, väl anpassade för att möta dagens och framtidens behov, säger Susanne Meijer, kommunstyrelsen ordförande i Hörby kommun.

Kommunen som fastighetsägare förvaltar 90 000 kvadratmeter lokalyta i form av bland annat skolor, äldreboenden och andra verksamhetslokaler. För att lyckas i moderniseringen kommer kommunen att arbeta med medborgardialog i många av projekten som ett sätt att ta tillvara på kommuninvånares synpunkter.

Förslaget till lokalförsörjningsplan innehåller bland annat:

  • Tidplan över hur varje kommunal fastighet/byggnad kan utvecklas de närmsta tio åren.
  • Underlag för ekonomisk planering av investeringar och kapitalsäkring av kommunens fastighetstillgångar.
  • Underlag för hållbar utveckling.
  • Underlag för effektiv lokalanvändning.
  • Underlag för säker och trygg arbetsmiljö.

- En lokalförsörjningsplan skapar möjligheter för kommunen att säkerställa kvalitet och tillväxt. Planen ska säkra kommunens tillgångar för framtida generationer, säger Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun.

Kontakt
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0415-37 82 05
asa.ratcovich@horby.se

Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande
0415-37 82 01
susanne.meijer@horby.se

Hörby är en växande landsortskommun som ligger mitt i Skåne. Här bor 15 000 personer.