Sveriges Centrum för Nollenergihus

Förslag till Nära Nollenergihus

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 10:00 CET

Regeringen bör i sin definition av begreppet ”nära nollenergihus” utgå från de svenska kriterierna för passivhus och sedan ange en egen ambition för hur mycket egen producerad energi från solceller och annan förnybar energi som ska balansera den använda energin i byggnaden. Detta är förslaget från Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH).

SCNH är landets ledande kompetens vad avser energieffektivt byggande och är den organisation som står bakom de svenska kriterierna för passivhus och nollenergihus.

 SCNH har nyligen utarbetat en reviderad version (FEBY12) av de svenska passivhuskriterierna, nu förenklad, anpassad till branschens referensvärden för normalt brukande och kompletterad för kontor och andra lokaler. 

 Kriterierna är utformade på ett sätt som garanterar att byggnaden, som kanske ska stå i 100- tals år, har garanterat låga värmeförluster oavsett vilket tillförselsystem den är inkopplad på. Detta delkrav utformas så att byggnaden ska ha ett högsta tillåtna värmeförlusttal. Därtill ställs även ett krav på max inköpt årsenergi på motsvarande sätt som Boverkets byggregler, motiverat av att kraven på inköpt energi ska vara högre om mindre hållbara och mindre förnybara energislag väljs.

 Det är viktigt att när energikrav ställs så ska de vara väl definierade och uppföljningsbara, säger Eje Sandberg ordförande i föreningen. Till kriterierna finns därför en metod för beräkning anvisad och de referensvärden som ska användas för normalt brukande.

 Om all inköpt energi balanseras med egen producerad energi som levereras från byggnaden blir byggnaden ett Nollenergihus. Om detta sker i något mindre utsträckning är det ett ”nästan nollenergihus” enligt de intentioner som finns i det direktiv som ställer krav på att alla medlemsländer senast till 2021 ska ha säkrat så nya byggnader klara detta krav. Det är sedan en fråga för den svenska riksdagen att fatta beslut om var denna balanspunkt ska ligga.

För mer information kontakta:

Eje Sandberg; eje.sandberg@nollhus.se, eller

Hans Eek; hans.eek@nollhus.se

 Föreningens hemsida: www.nollhus.se

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 anger passivhusnivå för byggnadens värmebehov och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

Mer info: www.nollhus.se