Teligent

Förslag till ny styrelse i Teligent AB

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 16:44 CEST

Valberedningen i Teligent AB har idag meddelat sitt fullständiga förslag till förändring av styrelsen och minskning av antalet styrelseledamöter. Frågan kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma 1 oktober.

Den nuvarande styrelsen består av Jan Rynning (ordförande), Elisabet Annell, Sverker Hannervall, Ulf Lindstén, Anders Skarin och Erik Fröberg.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter minskas från 6 till 3. Jan Rynning (ordförande) och Elisabet Annell kommer att kvarstå. Övriga ledamöter har avböjt nyval i samband med extrastämman. Till ny styrelseledamot föreslås Per-Eric Fylking.

Per-Eric Fylking har haft en framgångsrik karriär inom svensk industri med ledande befattningar inom bland annat Telia och Trelleborgkoncernerna. Sedan 2006 ägnar Per-Eric Fylking sig åt professionellt styrelsearbete på heltid. Per-Eric Fylking är styrelseordförande i Overseas Telecom AB samt styrelseledamot i Red Pill AB och i Suntel på Sri Lanka.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
Styrelsens ordförande
Teligent AB
Tel. +46 8 520 660 00