Cybercom Group

Förslag till ny styrelseledamot i Cybercom

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:18 CET

Per Edlund föreslås representera JCE-gruppen AB i Cybercoms styrelse i
samband med att Cybercom förvärvar Consafe Infotech.

Fredag den 19 december hålls en extra bolagsstämma i Cyber Com
Consulting Group Scandinavia AB (publ) gällande beslut i anledning av
Cybercoms förvärv av Consafe Infotech AB. Efter förvärvet kommer JCE-
gruppen direkt och indirekt att äga ca 10 procent av aktierna i
Cybercom. Nomineringskommittén i Cybercom har därmed föreslagit stämman
att besluta om att antalet styrelseledamöter utökas till åtta ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Consafe Infotech har nu inkommit med
förslag till ny ledamot, vilken är Per Edlund. Förslaget stöds av
Cybercoms nomineringskommitté.

Per Edlund är 45 år och har varit verksam i JCE-gruppen sedan april och
vd i Consafe Infotech, sedan augusti. Innan dess var han vd i EuroPark
AB i många år. Nu blir han vd i nybildade Consafe IT AB samt JCE-
gruppen Fastighets AB som båda ägs till 100% av JCE-gruppen. Hans
övriga styrelseuppdrag är i MA-system AB, Smarteq AB och han är
styrelseordförande i Docteq AB, samtliga ingår i JCE-gruppen.

-Cybercom passar väl in i vår satsning på IT-bolag. Per Edlund
representerar mig och JCE-gruppen. Som en av de större ägarna vill vi
delta aktivt i Cybercoms strategiska utveckling, säger J Christer
Ericsson, styrelseordförande i JCE-gruppen.

Den extra bolagsstämman hålls i bolagets lokaler , Norrmalmstorg 16,
Stockholm, fredag 19 december med början kl 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group,
Tel. + 46 70 7253200, mats.alders@cybercomgroup.com
Per Edlund, VD Consafe Infotech, Tel. +46 708 28 93 56,
per.edlund@jcegroup.se

Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka
kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar
inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och
är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en
finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige,
England och Danmark. Vi är drygt 300 medarbetare med en genomsnittlig
konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö
sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat
vi levererar.