Stockholms stad

Förslag till ny utformning av Oxenstiernsgatan skickas ut på remiss

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 11:18 CET

Trafikkontoret har tagit fram tre förslag för ny utformning av Oxenstiernsgatan. Förslagen innehåller spårvägens nya sträckning, utformning för gående och cyklister samt olika alternativ för ny- och återplantering av träd.

En fortsatt utbyggnad av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen planeras och sträckan över Oxenstiernsgatan kan utformas på olika sätt. Trafikkontoret har tagit fram tre förslag och vill presentera dessa för verksamheter och boende i området.  

Trafikkontoret och SL har tidigare förordat en spårdragning som rundar mittrefugen för att kunna bevara den så kallade ”tv-eken”. Eftersom förutsättningarna nu har ändrats, med anledning av att kontoret i höstas tog ner den stora eken på grund av att den var i mycket dåligt skick, vill nu kontoret titta på flera alternativ. Dessa redovisas i remissmaterialet och olika alternativ för återplantering och nyplantering av träd finns också med.

Förslagen skickas nu ut på kontorsremiss. Efter remissperiodens slut den 20 april 2012, kommer resultatet av remissen att presenteras för trafik- och renhållningsnämnden senare under våren.

Se och läs mer om förslagen på www.stockholm.se/oxenstiernsgatan