LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Förslag till nya bidrag för ungdomsorganisationer

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 14:05 CEST

Idag presenteras regeringens utredning "Fritid på egna villkor", om statsbidragen till ungdomsorganisationer. Utredaren Ingela Håkansson har granskat bidragssystemet och Ungdomsstyrelsens handläggning, och hon ger en rad förslag som är tänkt att förbättra systemet. I huvudsak handlar det om att skapa enklare regler och säkerställa en tydligare och mer noggrann handläggning. Några radikala förändringar är det dock inte fråga om, konstaterar LSU:s generalsekreterare Richard Bengtsson.

- Vi välkomnar strävan efter enhetligare och striktare regelverk som utredningen lyfter fram. Idag har det funnits alltför många oklarheter om vad som gäller, säger Richard Bengtsson. Samtidigt menar utredningen att Ungdomsstyrelsen idag har tillräckligt bra rutiner. Vi anser att missförstånd och tvetydiga besked till organisationerna fortfarande är ett omfattande problem som Ungdomsstyrelsen måste åtgärda.

Under utredningen har ungdomsorganisationerna kunnat bidra eftersom utredaren har jobbat i dialog med organisationerna. LSU har tidigare föreslagit att ungdomsorganisationerna ska få möjligheter till reellt inflytande över det blivande bidragssystemet, likt andra bidragssystem i Sverige och Norden. När utredningen nu presenteras finns bara ett halvhjärtat försök kvar.

- Utredningens förslag om en referensgrupp på Ungdomsstyrelsen motsvarar inte alls de krav som LSU har ställt på verkligt inflytande över bidragssystemet. Här anser vi att utredningen borde ha gått längre och föreslagit mer radikala förändringar, säger Richard Bengtsson.

Kontakt
Richard Bengtsson
Generalsekreterare LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
08 - 672 66 74
0702 - 36 51 16
richard.bengtsson@lsu.se

Gustav Edman
Pressekreterare LSU
08 - 672 66 76
0733 - 800 870
gustav.edman@lsu.se

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 80 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet.